Bezpieczny leasing

Analiza średnich cen na rynku usług leasingowych

Planując zawarcie umowy leasingu badamy każdorazowo poziom cenowy ofert leasingowych oferowanych przez poszczególnych Finansujących. Przy okazji niejednokrotnie zadajemy sobie pytanie, czy uzyskana oferta jest satysfakcjonująca, czy też jeszcze możemy coś wynegocjować? Jakie są średnie przedziały cenowe na rynku leasingowym? Jak nasza oferta odnosi się do średnich cen rynkowych?

Wiedza na ten temat nie jest łatwo dostępna. Wymaga stałego monitorowania rynku i analizy jakie ceny oferowane są poszczególnym klientom, zależnie od ich kondycji, typowości przedmiotu itp. MGW CCG z racji swojej specyfiki i organizowania finansowania na szeroki wachlarz przedmiotów, pokusiło się o stworzenie własnej analizy średnich rynkowych cen leasingu. Analiza ta jest wynikiem cyklicznie prowadzonych przez MGW CCG badań na reprezentatywnej grupie klientów firm leasingowych. W analizie tej uwzględnione są wszystkie elementy brane pod uwagę przez firmy leasingowe przy konstruowaniu swojej oferty:

  • Ryzyko związane z kondycją finansową potencjalnego Korzystającego
  • Ryzyko związane ze strukturą transakcji leasingowej (wysokość opłaty wstępnej, okres finansowania, wysokość wartości rezydualnej)
  • Ryzyko związane z charakterem przedmiotu leasingu (łatwo zbywalny, trudno zbywalny)
  • Ogólnie sformułowany potencjał negocjacyjny oznaczający wielkość transakcji w porównaniu do standingu finansowego Korzystającego

Aby maksymalnie zobiektywizować wyniki prowadzonych badań, MGW CCG ocenia wszystkie badane transakcje leasingowe (zawarte umowy leasingu) uwzględnione w analizie, przypisując każdej z nich określony Rating Transakcji Leasingowych. Zbudowany jest on w 6 stopniowej skali, obejmującej wszystkie wymienione obszary ryzyka. Transakcje obarczone najniższym poziome ryzyka oznaczane są literą A, transakcje o największym poziomie ryzyka – literą F. Tym samym możliwe jest pogrupowanie Klientów na poszczególne segmenty i uzyskanie obiektywnych informacji o poziomach cenowych stosowanych przez firmy leasingowe w poszczególnych grupach, a następnie wyciągnięcie średniej dla całego badanego portfela.
Wynikiem badania prowadzonego w cyklach kwartalnych jest Raport Cen Transakcyjnych opracowywany przez MGW CCG. Na jego podstawie tworzona jest uproszczona analiza średnich cen rynkowych, którą będziemy Państwu starali się prezentować cyklicznie w kolejnych wydaniach Leasing Monitora.

W Raportach będziemy posługiwać się następującymi parametrami:

Oprocentowanie umowy leasingu – Jest to parametr dzięki, któremu możemy wyliczyć koszty finansowe jakie związane będą z naszymi umowami. Dzięki niemu w łatwy sposób można porównać konkurencyjność cenową umowy leasingu w stosunku do finansowania kredytowego. Podawane jest zawsze w procentach i odnoszone do okresu rocznego.
Stopa bazowa – Jest to stopa procentowa będąca podstawą do określania zasad zmiany wysokości rat w sytuacji występowania rynkowych fluktuacji kosztu pieniądza lub określająca koszt stałej stopy procentowej. Najczęściej jest to stopa WIBOR lub EURIBOR, zależnie od rodzaju waluty.
Marża Finansującego – to określenie pomocnicze definiowane jako różnica pomiędzy oprocentowaniem umowy leasingu a stopą bazową. Ponieważ wysokość stopy bazowej może ulegać w trakcie trwania umowy zmianie (w przypadku zmiennych stóp procentowych), istotnym elementem oceny konkurencyjności ofert jest określenie wysokości „marży Finansującego”, która winna niezmienna przez cały okres finansowania.

Analiza cen transakcyjnych na rynku usług leasingowych za III kwartał 2017

Umowy złotowe

Średnie oprocentowanie umowy:
W III kwartale średni poziom oprocentowania umów leasingu zawieranych w walucie PLN wynosił 4,41% i nie odbiegał zasadniczo od średniego oprocentowania umów zawieranych w poprzednich kwartałach. Przy niezmiennym poziomie stopy bazowej WIBOR 1M wynoszącej 1,66% średnie oprocentowanie umów leasingu spadło o 0,05%. Oznacza to niewielkie obniżenie marż stosowanych przez firmy leasingowe i kontynuację trendu spadkowego obserwowanego od dłuższego czasu.

Stopy bazowe:
Zdecydowana większość bo aż 91% zawieranych umów leasingu, oparta była o zmienną stopę procentową WIBOR 1M. Widać jednak pewien wzrost umów finansowanych na stałej stopie procentowej. Szczególnie dotyczy to umów 24 i 36 miesięcznych w których koszt stałej stopy procentowej jest konkurencyjny w stosunku do stopy WIBOR 1M.

Umowy walutowe-EUR

Średnie oprocentowanie umowy:
Średnie oprocentowanie umów leasingu zawartych w walucie EUR w III kwartale 2017 roku wyniosło 3,08% i zmniejszyło się o 0,15% w stosunku do poprzedniego kwartału. Przy niezmienionym średnim poziomie stopy bazowej EURIBOR 1M oznacza to obniżenie marż stosowanych przez firmy leasingowe i dalszą kontynuację tego trendu obserwowanego od dłuższego czasu.

Stopy bazowe:
Tak jak w przypadku umów finansowanych w walucie PLN, większość umów walutowych finansowanych w EUR zawierana była na zmiennej stopie procentowej. Jednakże z uwagi na bardzo atrakcyjny poziom stóp procentowych w EUR (EURIBOR 1M na poziomie -0,37%) obserwujemy duże zainteresowanie potencjalnych Korzystających możliwością finansowania transakcji w oparciu o stałą stopę procentową. W odróżnieniu do umów złotowych, umowy walutowe zawarte na stałej stopie stanowią ok. 17% zawieranych w III kwartale umów leasingu.
Należy przy tym zwrócić uwagę iż duża część firm leasingowych stosuje rozwiązania w części ograniczające ryzyko stopy procentowej dla Klienta, jako stopę bazową przyjmując EURIBOR 1M nie mniejszy jednak niż 0%. W takich transakcjach w przypadku podwyższenia oprocentowania stopy EURIBOR 1M do poziomu 0%, raty leasingowe nie powinny być podwyższane.

Podsumowanie

Wysokość średniego oprocentowania umów leasingu zawartych w III kwartale 2017 roku, wskazuje nadal na trwającą już od kilkunastu miesięcy walkę cenową pomiędzy firmami leasingowymi. Towarzyszy temu duże zainteresowanie tą formą finansowania ze strony przedsiębiorców, a w szczególności przedstawicieli branży transportowej oraz podmiotów zainteresowanych leasingiem pojazdów. Nie sprawdziły się zatem prognozy niektórych analityków wskazujące na oczekiwane podwyższenie kosztów finansowania w związku z wprowadzonym tzw podatkiem bankowym.
Nie oznacza to jednak iż należy się spodziewać dalszego obniżania oprocentowania umów leasingu. Marże bowiem stosowane obecnie przez Finansujących znajdują się już na bardzo niskim poziomie przy jednoczesnej niskiej wysokości stóp procentowych. Wydaje się zatem iż dosyć prawdopodobnym scenariuszem będzie utrzymanie obecnego poziomu cenowego z możliwą ewentualną korektą w górę.
Raport szczegółowy w podziale na poszczególne firmy leasingowe, grupy przedmiotów leasingu itp. dostępny jest odpłatnie w MGW. Zainteresowanych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.

Kliknij i skomentuj

Pozostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

MGW_logo_300

MGW Corporate Consulting Group Sp. z o.o.

budynek Oxford Tower
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa, 38 piętro

tel.: +48 22 292 81 11 | fax: +48 22 292 81 10

Dane rejestrowe:

MGW Corporate Consulting Group Sp. z o.o.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 151.018 PLN (wpłacony w całości)

KRS: 0000338181, REGON: 142028801, NIP: 5272612470

Copyright © 2016 | Leasing Monitor | MGW CCG Sp. z o.o. | Website: Studio 2000

To Top

Strona korzysta z plików cookies w celu zapewnienia realizacji usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce... Więcej Informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close