Bezpieczny leasing

Opłaty z TOiP – analiza porównawcza

W poprzednich numerach zwracaliśmy Państwa uwagę na wpływ zapisów OWUL na bezpieczeństwo umowy leasingu. Drugim z elementów, które decydują o wymiernych kosztach obsługi umowy są wszelkie dodatkowe opłaty zawarte najczęściej w Tabelach Opłat. Podejmijmy więc ten temat celem przybliżenia tego problemu i porównania poziomów kosztów w poszczególnych firmach z pierwszej dziesiątki. I tu jedna uwaga – bez względu na nazwę Tabeli (Tabela Opłat i Prowizji, Tabela Opłat Dodatkowych itp.) będziemy je nazywać TOiP, gdyż taki jest utarty na rynku skrót tej nazwy.

Tematyka nie jest prosta z uwagi na szeroki wachlarz opłat i różne podejście do kształtowania ich wysokości. Jedne firmy posługują się sztywnymi kwotami, inne określają je procentowo od kwoty kapitału. Zależnie więc od wielkości umowy dana opłata może być wyższa lub niższa niż u konkurencji która ustala ją w wysokości sztywnej kwoty.
W prezentowanym materiale skupimy się na opłatach odbiegających od średniej normy na rynku, wskazując przykłady wysokich kosztów danej czynności lub wskazując firmy lepsze niż średnia na rynku. Wskażemy również pewne nowości w podejściu do poszczególnych pozycji TOiP.
Zanim jednak przejdziemy od szczegółów powtórzymy to, co staramy się Wam przekazać jako kluczową myśl. Bez względu na wysokość opłat zawartych w Tabeli, konieczne jest umieszczenie jej jako niezmiennego załącznika do umowy leasingu. Tylko bowiem w ten sposób zabezpieczycie się przed kreatywnym podejściem poszczególnych firm do pozyskiwania nowych źródeł dochodów.
W tym kontekście warto podkreślić sposób postępowania BGŻBNPPARIBAS, który nie będzie przez nas omawiany z uwagi na pozostawanie poza pierwszą dziesiątką firm, ale taka polityka warta jest szerokiego poparcia i nagłośnienia na rynku. Firma ta w swoich standardowych zapisach umowy wprowadza niezmienną Tabelę Opłat, co czyni w pełni przewidywalnymi przyszłe koszty jej obsługi. Może przyczyną tego było wchłonięcie struktur leasingu bezpośrednio do banku? Nieistotne, duże brawa za takie podejście.
Podobne zapisy miał BZWBK Leasing, jednak w ostatnich wzorcach tylko część Tabeli pojawia się jako sztywny załącznik. Inne opłaty mogą ulec zmianie. Tym nie mniej należy to też wskazać jako standard lepszy niż przeciętny na rynku.
Ciekawym rozwiązaniem z początkiem 2016 r. zaskoczył GETIN Leasing. Ograniczył znacząco listę opłat, umieścił je jednoznacznie w OWUL, jednocześnie pobierając ryczałtową roczną opłatę administracyjną. Czy to się opłaci Korzystającym? Trudno o jednoznaczną odpowiedź. To zależy ile razy dany klient będzie zmuszony skorzystać z usług objętych poprzednio pojedynczymi opłatami. Podobnie jak to ma miejsce w ubezpieczeniach, gdzie zbierana składka musi być większa niż wypłacane odszkodowanie, GETIN skalkulował, że w skali całego portfela operacja taka może być co najmniej obojętna dla wyniku, a marketingowo dobrze to wygląda. Dla klientów jest to jednoznaczne i przewidywalne określenie kosztów, co może stanowić istotną wartość. Czy jednak w przypadku konkretnej firmy będzie to korzystne, należy do oceny samej firmy, jej historii wcześniejszych obciążeń z TOiP itp.
Co jeszcze ciekawego znaleźliśmy w zapisach TOiP? Przykładowo mocno kontrowersyjnym naszym zdaniem jest zapis jednej z Tabeli Opłat. Otóż przy wznowieniu umowy leasingu, na mocy TOiP podnosi się marżę o 1pp. Musimy przyznać, że budzi to nasz żywy opór. Nie kwestionujemy prawa firmy leasingowej do kształtowania swojej marży i do oceny, że skoro doszło do rozwiązania umowy, to ich ryzyko jest większe, a więc i marża powinna rosnąć. Jednak to nie TOiP jest miejscem na takie zapisy tylko OWUL. Tabela Opłat ze swojej natury powinna kształtować poziom opłat dodatkowych, związanych z obsługą wniosków klienta i co do zasady ich wysokość powinna odpowiadać poniesionym kosztom. Wzrost marży nie mieści się w tej definicji.
Innym dyskusyjnym pomysłem jest wprowadzenie do TOiP opłat za wysyłkę faktur papierowych. Można by to uznać za zasadne, gdyby dotyczyło tylko nowych umów, ale wprowadzenie ich w trakcie trwania umowy jest pewnym nietaktem. Przy jej zawieraniu strony wiedziały jakie są koszty wysyłki i nie powinny one być jednostronnie wprowadzane w czasie jej trwania.
Podobnie zaskoczyła swoich klientów kolejna firma, wprowadzając dodatkową opłatę za przeliczanie wysokości rat w przypadku występowania ujemnych stóp rynkowych (obecnie EURIBOR). To też mało eleganckie wykorzystanie swojej przewagi i de facto zwiększanie marży na umowie w taki trochę przewrotny sposób.
I znów nasza mantra: żadna z tych zmian nie mogłaby nastąpić, gdyby TOiP stanowiła załącznik do umowy leasingu. Bez zgody Korzystającego nic nie mogłoby ulec zmianie. Więc ponownie podkreślamy – negocjujcie ten element przy zawieraniu umowy.
Ale wreszcie przejdźmy do omówienia podstawowych zakresów opłat w poszczególnych firmach. Skupimy się tylko na kilku grupach, najczęściej stosowanych w praktyce:

 1. Opłaty za czynności w Wydziale Komunikacji
 2. Opłaty za zmiany warunków umowy leasingu
 3. Opłaty za wcześniejsze zakończenie umowy
 4. Opłaty za obsługę ubezpieczeń
 5. Opłaty za informacje i dokumenty
 6. Opłaty importowe
 7. Opłaty restrukturyzacyjno-windykacyjne

1. Opłaty za czynności w Wydziale Komunikacji

Jak wiadomo każdy pojazd musi być zarejestrowany, więc ta opłata pobierana jest zawsze. Później też często coś się dzieje, co wymaga aktywności na tym polu (zmiany w dowodzie rejestracyjnym, wymiana tablic, stłuczona szyba, itp. Każda firma leasingowa stara się więc pokryć koszty związane z tymi czynnościami, a dodatkowo zarobić mniej lub więcej na tym polu. Pół biedy jeśli opłaty kształtują się w wysokości kosztów (oczywiste) powiększonych o np. 50 zł. Ale są też narzuty rzędu 120 zł lub wyższe ukryte w opłacie ryczałtowej 350-400 zł.

Firmy godne polecenia w tym zakresie to głownie Raiffeisen i GETIN. Można byłoby do nich dołączyć PKO i mLeasing po obniżeniu opłaty za pierwszą rejestrację.

2. Opłaty za zmiany warunków umowy leasingu

W tej kwestii trudno o jednoznaczną ocenę z uwagi na różne podejście do określenia tych kosztów. Część firm stosuje naliczanie procentowe od wartości niespłaconego kapitału, część ma ryczałtowe kwoty opłat, a część widełki „nie mniej niż” i „nie więcej niż”. Generalnie należy zwrócić uwagę na fakt, że pod pojęciem umowy firmy rozumieją każdy terminarz, więc nawet jeśli koszt jest akceptowalny to przy zmianie terminarzy w całym portfelu umów, koszty mogą być horrendalne. Prosimy zwracać na to uwagę przy umieszczaniu w jednej firmie większej liczby przedmiotów (głownie dotyczy to pojazdów) i negocjować indywidualne podejście do takiego przypadku.

Oceniając to kryterium za najkorzystniejsze można uznać koszty w Raiffeisen i Millennium.

3. Opłaty za wcześniejsze zakończenie umowy

W zasadzie jest to podobna sytuacja jak przy innych zmianach warunków umowy, jednak koszt jest z reguły wyższy, gdyż Finansujący chce w ten sposób pokryć utratę przyszłych zysków. Koszty są generalnie ponad dwukrotnie wyższe niż przy zmianach terminarza. Tu również należy pamiętać o dużych pakietach umów i ustalić odmienne od standardu podejście do ich kończenia.

Najtańsze firmy w tej dziedzinie to EFL, ING, mLeasing, Raiffeisen.

4. Opłaty za obsługę ubezpieczeń

Każda z firm korzysta na własnym pakiecie ubezpieczeń. Jest to zarówno związane z większą kontrolą parametrów polis, warunków wypłaty odszkodowania, lepszej pozycji negocjacyjnej w indywidualnych przypadkach nietypowych szkód itp. Jednak również na gruncie czysto finansowym polisa własna jest związana z dodatkowymi przychodami. To oznacza, ze firmy leasingowe wykorzystają każdą możliwość zniechęcenia klientów do korzystania z innych polis. Jest to zarówno ujęte w OWUL-ach, jak i w TOiP-ach. Koszt obsługi ubezpieczeń pozapakietowych jest z reguły opłatą roczną, a do tego mogą dojść inne opłaty np. za opóźnienia w przesłaniu dokumentów.

W tym zakresie polecić można BZWBK Leasing. Inni są sporo drożsi i mają więcej pozycji opłat w swoich tabelach.

5. Opłaty za informacje i dokumenty

Tu trudno wskazać preferowaną firmę. Generalnie opłaty są rzędu 50 zł za proste informacje do 150 zł czy nawet 500 zł za bardziej złożone zestawienia. Zamiast wskazania konkretnych firm mamy więc dla Was prostą radę. Jeśli opłaty są wyższe niż 50 zł, to jest to niczym nie uzasadnione. Negocjujcie lub unikajcie.

6. Opłaty importowe

Co do zasady powinny być ryczałtowe, gdyż negocjowanie przygotowanego z reguły przez Korzystającego kontraktu jest równie pracochłonne dla 100.000, jak dla 10.000.000 zł. Jednak część firm wprowadziła opłaty procentowo powiązane z wartością przedmiotu, co w dużych kontraktach stanowi bardzo istotny koszt.
Polecamy więc firmy, które takiej opłaty nie mają, albo jest ona niska: EFL, GETIN, IDEA, Raiffeisen.

7. Opłaty restrukturyzacyjne i windykacyjne

Ten obszar jest trudny do zmian i negocjacji, zwłaszcza że część firm uczyniła z niego jedno z ważniejszych źródeł przychodów. Generalnie opłaty są wysokie i wraz z ilością problemów rosną również i one. Często np. każde kolejne wznowienie umowy jest znacznie droższe niż poprzednie.

Czy można tu kogoś wyróżnić? Może Millenium, Pekao i EFL. Są to opłaty dość wyważone.

Podsumowując ten materiał trudno wskazać jednoznacznego faworyta rankingu przyjazności TOiP. Generalnie należy analizować ten aspekt tak samo jak inne elementy oferty finansującego, przykładając dużą wagę do stabilności podanych kosztów (załącznik do umowy) i adekwatnego do swoich oczekiwań poziomu opłat. Inne będą wymogi firmy biorącej w leasing flotę 100 pojazdów, inne firmy dokonującej tej samej kwotowo transakcji na jedną maszynę, a jeszcze inne firmy która ma mniejszą inwestycję.

Jeśli nie czujecie się zbyt profesjonalnie w tej materii, zwróćcie się do nas. Nasze wynagrodzenie będzie z pewnością niewielkie w stosunku do kosztów, które możecie ponieść jeśli opłaty z TOiP pozostaną na wysokim, a do tego nieznanym w przyszłości poziomie.

Jarosław Melon

2 komentarze

2 Comments

 1. Dorota Krajewska-Roszyk

  05/02/2018 at 18:29

  Nie ma ani słowa o wartym rozważenia Alior leasing, który ma opłatę zryczałtowaną za obsługę leasingu (niższą niż Getin) i brak TOIP.

  • Jarosław Melon

   Jarosław Melon

   06/02/2018 at 14:20

   Dziękujemy za uzupełnienie naszych informacji, każda taka aktywność bardzo nas cieszy. Naszą analizą objęliśmy 10 głównych firm na rynku, uzupełniając tę informację jedynie o firmę BNP Paribas Lease, znajdującą się wówczas na 11 miejscu (obecnie już w dziesiątce). Alior Leasing, jako zajmujący 20 pozycję, nie był objęty naszą oceną. Poza tym artykuł pochodził z przełomu 2016 i 2017, a w Aliorze TOiP nadal obowiązuje do starych umów (ostatnia modyfikacja z 06.2017). Tak, czy owak należy podkreślić z uznaniem każdy rynkowy fakt odchodzenia od „elastycznej” tabeli opłat, umożliwiającej dowolne i zaskakujące modyfikacje kosztów dodatkowych.

Pozostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

MGW_logo_300

MGW Corporate Consulting Group Sp. z o.o.

budynek Oxford Tower
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa, 38 piętro

tel.: +48 22 292 81 11 | fax: +48 22 292 81 10

Dane rejestrowe:

MGW Corporate Consulting Group Sp. z o.o.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 151.018 PLN (wpłacony w całości)

KRS: 0000338181, REGON: 142028801, NIP: 5272612470

Copyright © 2016 | Leasing Monitor | MGW CCG Sp. z o.o. | Website: Studio 2000

To Top

Strona korzysta z plików cookies w celu zapewnienia realizacji usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce... Więcej Informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close