Leasingowe abc dla księgowych i nie tylko

Pogłębiona analiza rynku leasingu pojazdów

Zapewne część z naszych czytelników zastanawia się jak praktycznie może wykorzystać informacje dotyczące wyników uzyskiwanych przez firmy leasingowe. Po co oprócz zwykłej ciekawości analizować, jaka firma oddała w leasing najwięcej samochodów osobowych, ciężarowych lub autobusów? Jaka była średnia wartość leasingowanego pojazdu? Której firmie leasingowej przyrósł portfel leasingowanych przedmiotów, a której zmalał?

Można oczywiście wskazywać na ogólnie znane korzyści z dokonywania takich analiz. Wiadomo nie od dziś że branża leasingowa jest doskonałym barometrem stanu gospodarki. To ona jako jedna z pierwszych odczuwa zbliżającą się hossę lub bessę na określonych rynkach lub w określonych branżach. To nie są jedyne powody dla których warto zapoznawać się z takimi analizami. Z naszej praktyki wynika bowiem że analiza tych danych może wydatnie pomóc w podejmowaniu decyzji o wyborze Finansującego. Szczególnie w przypadku gdy transakcje leasingowe zawierane są przez dany podmiot gospodarczy stosunkowo rzadko. Bieżący obraz rynku lub jego wycinka, może skutecznie wskazywać na liderów w danym segmencie, z których korzysta duża grupa zainteresowanych uzyskaniem finansowania. To może oznaczać iż szeroko rozumiana oferta danej firmy leasingowej jest konkurencyjna, skoro dzięki niej pozyskała ona znaczącą ilość klientów. Zmniejszenie natomiast ekspozycji w wybranej części rynku leasingowego może oznaczać wycofywanie się danego Finansującego z aktywnego jej finansowania lub znaczące pogorszenie oferty. To nie jedyne zresztą wskazówki co do wyboru Finansującego. Poszczególne bowiem branże mają swoją specyfikę, której znajomość powoduje iż Firmy leasingowe lepiej przystosowują swoją ofertę. Weźmy dla przykładu transport ciężki. W tym przypadku finansowanie ciągników siodłowych często wymaga dopasowywania się firmy leasingowej do oczekiwań znacznej części przedstawicieli tej branży. W szczególności istotnym wymaganiem jest struktura transakcji leasingowej polegająca na zwyczajowo niskim udziale własnym i wysokiej wartości końcowej. Analiza tej części rynku leasingowego może nam wskazywać, która z firm leasingowych chętniej finansuje taki rodzaj przedmiotów, spełniając tym samym specyficzne wymagania przedstawicieli branży. Analizując średnią wartość pojazdów oddanych w leasing w poszczególnych firmach leasingowych będziemy również mogli określić kto najchętniej leasinguje nowe pojazdy, a kto adresuje swoją ofertę głównie do użytkowników pojazdów używanych. Gwoli sprawiedliwości wspomnieć należy oczywiście o tym że powodów dla których poszczególne firmy leasingowe odnotowały określone wyniki może być niewspółmiernie więcej. Szukając jednak wskazówek co do wyboru Finansującego, warto uwzględnić i tę.

Ogólna analiza rynku leasingu pojazdów

Rynek leasingu pojazdów rozwijał się w pierwszych trzech kwartałach 2016 roku bardzo dynamicznie. Łączna wartość oddanych w leasing w tym terminie środków transportu wyniosła 24.903 mln zł, co w stosunku do wyników za pierwsze trzy kwartały roku 2015 stanowi wzrost o 31,38%. Jest to też najwyższy w historii leasingu w Polsce wynik działalności firm leasingowych na polu leasingu pojazdów. Warto również zwrócić uwagę na powtarzalność uzyskiwanych w tym obszarze wyników. Uzyskana bowiem wartość pojazdów oddanych w leasing nie jest wynikiem jednostkowego, spektakularnego kwartału ale składową stabilnych wyników uzyskiwanych w każdym kwartale roku 2016 (I kwartał 2016 – 8.075 mln zł, II kwartał 2016 – 8.817 mln zł, III kwartał 2016 – 8.010 mln zł.). Tendencja ta utrzymuje się od IV kwartału 2015 roku, w którym wartość pojazdów oddanych w leasing wyniosła 7.938 mln zł co w porównaniu z poprzednimi kwartałami stanowiło pierwszy sygnał istotnego wzrostu. Ciekawym jest jedynie czy minimalnie gorszy w tym segmencie wynik III kwartału 2016 roku jest pierwszym objawem zakończenia bumu inwestycyjnego dotyczącego nabywania i finansowania pojazdów, czy też jedynie okresową korektą trendu. Wyniki odnotowywane w trzecich kwartałach lat poprzednich wskazywały by na to drugie. Nie należy jednak lekceważyć pojawiających się w gospodarce pierwszych sygnałów spowolnienia, które przełożyć się również może na rynek leasingu pojazdów.

Leasing pojazdów w strukturze portfela leasingowego stanowi dominującą pozycję uzyskując ponad 67% udział w rynku leasingowym. Warto zatem dokonać nieco głębszej analizy tego segmentu rynku, bo informacje z niej wynikające mogą przynieść ciekawe spostrzeżenia na przyszłość.
W strukturze portfela leasingu pojazdów dominuje grupa pojazdów osobowych, która stanowi ponad 51% wartości wszystkich pojazdów oddanych w leasing. Tendencja ta utrzymuje się od lat, choć w ostatnim okresie czasu można odnotować niewielki wzrost udziału pojazdów osobowych w strukturze tego portfela. Drugą co do wielkości grupą pojazdów oddanych w leasing stanowią ciągniki siodłowe, uzyskując ponad 19% udział w rynku.. Istotną również grupą pojazdów są samochody ciężarowe obejmujące ponad 16% portfela leasingowanych pojazdów. W tym jednak segmencie w porównaniu do roku 2014 udział tej grupy pojazdów istotnie się zmniejszył (rok 2014 – 22% udziału w rynku leasingu pojazdów)

Prezentowana powyżej struktura portfela leasingowanych pojazdów sporządzona jest na podstawie wartości pojazdów oddawanych w leasing. Mając jednak na uwadze nieporównywalność cen pojazdów w poszczególnych grupach, warto również dokonać podobnej oceny kierując się innym kryterium, a mianowicie ilością leasingowanych pojazdów.
W pierwszych trzech kwartałach oddano w leasing łącznie ponad 215 tys. pojazdów. Zasadniczą grupą leasingowanych pojazdów przy uwzględnieniu ich ilości są oczywiście samochody osobowe, których oddano w leasing ponad 135 tys sztuk co stanowi ponad 63% udział w łącznej ilości pojazdów oddanych w leasing. Drugą grupą co do ilości leasingowanych pojazdów są samochody ciężarowe, których sfinansowano leasingiem w ilości ponad 37 tys. egzemplarzy co stanowi 17% portfela leasingowanych pojazdów. Trzecią natomiast grupą pojazdów oddanych w leasing są naczepy i przyczepy, których oddano w leasing w ilości 20.015 szt (9,6% portfela leasingowanych pojazdów). Pełną strukturę portfela mając na względzie ilości finansowanych leasingiem pojazdów prezentuje poniższy wykres.

Dla lepszego obeznania z rynkiem leasingu pojazdów warto dokonać jeszcze nieco głębszej analizy tego portfela kierując się jednakże jedynie ilością pojazdów oddanych w leasing. W pierwszej kolejności zajmiemy się największą grupą leasingowanych pojazdów, czyli samochodami osobowymi.

Samochody osobowe

Rynek leasingu pojazdu uzyskał po pierwszych trzech kwartałach 2016 roku wzrost o 23%. Tyle samo wzrosła ilość oddanych w leasing samochodów osobowych. Średnia wartość leasingowanych pojazdów osobowych była zaskakująco wysoka i wyniosła 93.421 zł netto. Oczywistym wnioskiem płynącym z tej analizy jest fakt iż przedsiębiorcy chętniej finansują leasingiem pojazdy osobowe o większych wartościach, czyli z segmentu D i E. Względem roku 2015 nastąpił wzrost średniej wartości oddawanych w leasing pojazdów osobowych o ponad 5% (poprzednia średnia wartość samochodu osobowego oddanego w leasing stanowiła kwotę 88.739 zł netto). Mając na względzie iż statystycznie ceny aut osobowych rosną rok do roku o około 2%, wydaje się że wśród przedsiębiorców występuje tendencja przesuwania swoich preferencji w kierunku aut o wyższym standardzie lub lepiej wyposażonych.
Głównymi graczami na rynku leasingu pojazdów osobowych są Grupa Idea Geting Leasing (ponad 17% udział w tym rynku), Volkswagen Leasing (12% udział w rynku) i Europejski Fundusz Leasingowy z 9% udziałem w rynku. Jedynie o 82 egzemplarze samochodów mniej oddał w leasing mLeasing, plasując się tym samym na 4 miejscu, również z 9% udziałem w rynku.

Po pierwszych trzech kwartałach 2016 roku w grupie liderów na rynku leasingu samochodów osobowych nastąpiły znaczące zmiany. Zajmujący po trzech kwartałach 2015 roku drugie miejsce w rankingu, Raiffeisen Leasing znacząco zmniejszył swoją aktywność w tym segmencie. W zasadzie jako jedyny z grupy największych firm leasingowych , w roku 2016 oddał w leasing znacznie mniej pojazdów osobowych niż w roku ubiegłym. W związku z tym udział w tym segmencie rynku Raiffeisen Leasing, który po trzech kwartałach 2015 wynosił ponad 10% spadł na koniec III kwartału 2016 do poziomu jedynie 8% co pozwoliło się uplasować tej firmie dopiero na 6 pozycji wśród firm leasingowych.
Drugą firmą leasingową, która odnotowała niewielki spadek ilości leasingowanych samochodów osobowych była Grupa Idea Getin Leasing. Po trzech kwartałach roku 2015 łączna ilość oddanych w leasing samochodów osobowych przez tą firmę wyniosła 23.639 szt co jest ilością większą o 375 pojazdów niż w analogicznym okresie roku 2016. Mając jednak na względzie dużą ilość oddanych w leasing pojazdów osobowych udział tego Finansującego w rynku nie zmienił się.
Zasadniczy wzrost ilości samochodów osobowych oddanych w leasing zanotował Volkswagen Leasing uzyskując ponad 72% wzrost ilości leasingowanych pojazdów osobowych. Tym samym przesunął się w rankingu firm leasingowych z 4 pozycji na 2. Wśród firm, które odnotowały duże wzrosty ilości leasingowanych samochodów osobowych należy jeszcze wymienić PKO Leasing (wzrost o 59,64%) oraz mLeasing (wzrost o 47,81%).
Równie ciekawie wygląda porównanie średniej wartości pojazdów osobowych oddawanych w leasing przez poszczególne firmy. Analiza tych danych może wskazywać na preferencje poszczególnych Finansujących co do segmentu rynku na jakim są obecni jak również rodzaju pojazdów jakie najchętniej finansują.
Lider tego segmentu czyli Grupa Idea Getin Leasing preferuje zdecydowanie w samochodach o znacznie mniejszej wartości. Jest to całkowicie zgodne z dominującym segmentem rynku (małe i średnie przedsiębiorstwa) na jakim obie spółki leasingowe działające w ramach tej Grupy (Idea Leasing i Getin Leasing) są najbardziej aktywne. Średnia bowiem wartość oddanego przez tą Grupę w leasing samochodu osobowego wyniosła jedynie 68.135 zł netto przy średniej dla całego rynku 93.421 zł. Jest to też najniższa średnia wartość pojazdu wśród wszystkich firm leasingowych. Istotnym zapewne czynnikiem wpływającym na obniżenie średniej wartości leasingowanego pojazdu przez te firmy jest ich otwarcie na rynek aut używanych.
Zdecydowanie najwyższą średnią wartość pojazdu osobowego oddanego w leasing uzyskała firma BMW Financial Services (183.736 zł). Jest to jednakże dosyć oczywiste mając na względzie iż firma ta realizuje głównie transakcje leasingu fabrycznego.
Wśród innych efektów tej analizy warto jeszcze skomentować średnią wartość pojazdu uzyskaną przez Volkswagen Leasing. Wyniosła ona bowiem 104.159 zł netto. To o tyle zaskakujące że samochody marki Skoda, finansowane leasingiem fabrycznym przez tą Spółkę należą do grupy samochodów o niższej wartości rynkowej. Oznaczało by to zapewne iż wśród leasingowanych przez tego Finansującego grupy samochodów osobowych istotną część stanowią pojazdy marki Volkswagen i Audi.

Samochody ciężarowe

Rynek leasingu samochodów ciężarowych po trzech kwartałach 2016 roku wzrósł o 21% czyli nieco mniej niż wzrost łącznej ilości oddanych w leasing wszystkich pojazdów. Jest to jednak i tak najlepszy wynik dla tego segmentu rynku w perspektywie ostatnich lat. Portfel leasingowanych samochód ciężarowych można podzielić na dwie kategorie tj. samochody ciężarowe o masie do 3,5 t oraz powyżej 3,5 t. Główną grupą składającą się na segment samochód ciężarowych są samochody o ładowności do 3,5 t, których oddano w leasing prawie 30.000 sztuk co stanowi ponad 80% łącznej ilości leasingowanych pojazdów ciężarowych.
Średnia cena pojazdu ciężarowego oddanego w leasing wyniosła po trzecim kwartale 2016 roku 104.913 zł netto i była o 6% większa niż średnia cena pojazdu ciężarowego oddanego w leasing w analogicznym okresie roku 2015.
Głównymi graczami na rynku leasingu aut ciężarowych są Grupa Idea Getin Leasing (28% udział w rynku), Europejski Fundusz Leasingowy (17% udział w rynku) oraz mLeasing (8% udział w rynku).

Po pierwszych trzech kwartałach roku 2016 w grupie liderów wśród firm leasingowych finansujących ten segment rynku nie nastąpiły znaczące zmiany. Spółki plasujące się na pierwszych dwóch pozycjach (Grupa Idea Getin Leasing oraz Europejski Fundusz Leasingowy) mają znaczącą przewagę nad pozostałymi firmami leasingowymi. Ich łączny udział w rynku zbliża się do 50%. Nadmienić jedynie należy iż przewaga ta nieco w roku 2016 stopniała, głównie z powodu utraty części udziału w tym segmencie rynku przez Grupę Idea Getin Leasing (w roku 2015 udział Grupy w rynku leasingu samochodów ciężarowych wynosił 31%). Można przypuszczać iż jednym z czynników mających wpływ na to zjawisko była przeprowadzana w roku 2016 kontynuacja konsolidacji Idea Leasing i VB Leasing oraz ujednolicenie procedur operacyjnych . Istotne wzrosty portfela samochodów ciężarowych oddanych w leasing odnotowały mLeasing (wzrost o 36,93%) oraz BZ WBK Leasing (wzrost o 45,50%). Podobnie jak w segmencie aut osobowych spadek ilości samochód ciężarowych oddanych w leasing odnotował Raiffeisen Leasing (-0,12%). Drugą Spółką odnotowująca mniejszą ilość finansowanych leasingiem aut ciężarowych odnotował ING Lease (spadek o 5,63%).
Podobnie jak w segmencie aut osobowych, niską średnią wartość oddanych w leasing aut ciężarowych odnotowała Grupa Idea Getin Leasing. Przy średniej wartości dla całego rynku w wysokości 104.913 zł netto, uzyskana przez Grupę średnia wartość pojazdu 74.327 zł netto wskazuje z jednej strony na duży udział w portfelu aut tańszych (o masie do 3,5 t) jak również aut używanych. Nie jest to jednak najniższa średnia wartość sfinansowanego leasingiem auta ciężarowego. Spółka Raiffeisen Leasing odnotowała bowiem średnią wartość w wysokości 62.500 zł netto co również wskazuje na spory udział aut używanych oraz skupienie się segmencie aut o masie całkowitej do 3,5 t ze szczególnym uwzględnieniem aut tanich. Pewną ciekawostką jest fakt iż uzyskana przez Raiffeisen Leasing średnia cena leasingowanego auta ciężarowego jest znacznie niższa niż średnia cena leasingowanego przez tą spółkę samochodu osobowego (94.754 netto).
Najwyższą średnią wartość samochodu ciężarowego oddanego w leasing odnotowała spółka Millennium Leasing (164.370 zł netto).

Ciągniki siodłowe

Rynek leasingu ciągników siodłowych wzrósł po trzech kwartałach 2016 roku o 24,83%. Również i w tym segmencie jest to najlepszy wynik na przestrzeni wielu ostatnich lat. Łącznie w leasing w tym okresie oddano 18.728 ciągników siodłowych. Również i w tym przypadku zwrócić należy uwagę na bardzo stabilne wyniki poszczególnych kwartałów, obrazujące stałą ilość oddawanych w leasing ciągników. I tak w I kwartale 2016 oddano w leasing 6.058 ciągników, w II kwartale 2016 – 6.485 ciągników a w III kwartale 2016 6.185 ciągników. Średnia cena ciągnika siodłowego finansowanego leasingiem wyniosła po trzech kwartałach 2016 roku 256.791,50 zł co świadczy o tym iż gros leasingowanych ciągników to pojazdy fabrycznie nowe.
Głównymi graczami na rynku leasingu ciągników siodłowych są Grupa Idea Getin Leasing (20% udział w rynku), Europejski Fundusz Leasingowy (13% udział w rynku) i PKO Leasing (11% udział w rynku). Wysokie pozycje z oczywistych powodów zajmują również leasingi fabryczne tj. Scania Finance Polska i MAN Financial Services Poland. Kolejne podmioty zajmujące się leasingiem fabrycznym tj. VFS CEE (Volvo Financial Services) i Mercedes Leasing nie publikują swoich wyników. Stąd też informacje o ilości oddanych w leasing ciągników nie obejmują ilości pojazdów wyleasingowanych przez te Spółki.

W gronie liderów tego segmentu rynku nie nastąpiły istotne zmiany. Nadal Finansującym największą ilość ciągników siodłowych jest Grupa Idea Getin Leasing. Jej udział w rynku jednak nieznacznie się zmniejszył z 23% po III kwartałach 2015 roku do poziomu 20%. Jest to wynikiem umocnienia się na trzeciej PKO Leasing, którego portfel ciągników oddanych w leasing przez pierwsze trzy kwartały roku 2016 wzrósł w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego o ponad 57%. Duży wzrost odnotowała również Scania Finance. Ilość ciągników siodłowych oddanych w leasing powiększyła się bowiem o ponad 46%. W tym drugim przypadku jest to ewidentnie zasługa bardzo dobrej oferty cenowej jaką ta firma leasingowa oferowała rynkowi w pierwszych trzech kwartałach tego roku. Głównym atutem tej propozycji było kalkulowanie opłat leasingowych finansowanych w EUR na rzeczywistej stopie procentowej EURIBOR 1M w odróżnieniu od dużej części pozostałych firm leasingowych, które kalkulowały swoje oferty budując je na „zerowej” stopie procentowej. Mając na względzie iż EURIBOR 1M w pierwszych trzech kwartałach wahał się w granicach -0,21 do -0,37, dawało to znaczącą przewagę w wysokości raty leasingowej, nad innymi Finansującymi. Ponadto Scania Finance miała bardzo interesująca ofertę leasingową kalkulowaną na stałej stopie procentowej.
Równie duży wzrost portfela ciągników siodłowych oddanych w leasing odnotował BZ WBK Leasing osiągając ponad 43% wzrost w tym segmencie.
Patrząc na udział leasingu ciągników siodłowych w całym portfelu leasingowanych przedmiotów, warto zwrócić uwagę na fakt iż średnia dla całego rynku wynosi 9%. Na tle tych danych uwagę zwraca Pekao Leasing dla którego leasing ciągników siodłowych to ponad 14% udział w całym portfelu. Równie wysoki udział odnotowuje Millennium Leasing (12%) oraz PKO Leasing (12%). To oznacza iż firmy te szczególnie chętnie finansują ten rodzaj środków trwałych. Oczywiście największą średnią uzyskują leasingi fabryczne, ale nie wymaga to z oczywistych powodów dodatkowego komentarza.
Średnia wartość finansowanego leasingiem ciągnika wyniosła w okresie trzech kwartałów 2016 roku 256.791,50 zł (wartość netto).w kontekście tej informacji zwraca uwagę średnia uzyskana przez Grupę Idea Getin Leasing, która wyniosła 197.463 zł, co oznaczało by zapewne większą otwartość na leasing ciągników używanych. Jak zapewne łatwo się domyśleć największa średnia wartość leasingowanego ciągnika uzyskana została przez Scanię Finance (322.199 zł netto).

Naczepy i przyczepy

Z uwagi na fakt iż rynek leasingu naczep porównywalny jest z rynkiem leasingu ciągników siodłowych, ograniczymy się jedynie do podania podstawowych parametrów. Rynek ten podobnie jak w przypadku ciągników wzrósł na przestrzeni pierwszych trzech kwartałów roku 2016 o niespełna 24%. W leasing oddano łącznie 20.015 naczep. Największymi firmami leasingowymi działającymi w tym segmencie rynku są firmy aktywne również w obszarze leasingu ciągników.

W tym segmencie rynku podobnie jak i w przypadku ciągników siodłowych znaczące zmniejszenie udziału w rynku odnotował lider Grupa Idea Getin Leasing (spadek z 25% udziału w rynku do poziomu 19%). Największy wzrost portfela było natomiast udziałem PKO Leasing (wzrost o 82%).
Średnia cena leasingowanej naczepy wyniosła 119.804 zł netto co również wskazuje na duży udział leasingu naczep fabrycznie nowych. Tak jak w przypadku ciągników najmniejsze średnie wartości naczep uzyskała grupa Idea Getin Leasing (95.765 zł) i EFL (94.622 zł) co potwierdza fakt iż firmy te najbardziej otwarte są na leasing naczep używanych.

Autobusy

Rynek leasingu autobusów wzrósł w okresie pierwszych trzech kwartałów roku 2016 o ponad 31%. Łącznie oddano w leasing w tym okresie 1.504 autobusy. W przypadku tego segmentu rynku nie jest prowadzona bardziej skrupulatna statystyka pozwalająca na uzyskanie informacji o ilości oddanych w leasing autobusów miejskich i turystycznych. Są to bowiem dwa zupełnie różne rynki . Analiza zatem portfela wyleasingowanych autobusów nie jest jednoznacznym obrazem rynku transportu pasażerskiego.
Firmami najbardziej aktywnymi na tym rynku po pierwszych trzech kwartałach są: mLeasing (18% udział w rynku), Grupa Idea Getin Leasing (15% udział w rynku) oraz PKO Leasing (14% udział w rynku).

W odróżnieniu od innych segmentów leasingu pojazdów, analiza zmian w segmencie leasingu autobusów może być zaburzona jednostkowymi transakcjami związanymi z cyklicznie pojawiającymi się zamówieniami autobusów miejskich na potrzeby transportu miejskiego. Dlatego też bez podziału portfela na autobusy miejskie i turystyczne nie można wprost uzasadnić pojawiających się zmian. Gwoli jednak zaprezentowania informacji analitycznych wskazać należy na istotne zwiększenie ilości autobusów oddanych w leasing przez Spółkę mLeasing. Jej portfel wzrósł bowiem o ponad 300%. Przez pierwsze trzy kwartały roku 2015 mLeasing wyleasingował bowiem jedynie 65 autobusów versus 268 oddanych w leasing w okresie trzech kwartałów roku 2016. Mając na uwadze fakt iż mLeasing aktywny był zawsze na rynku autobusów miejskich, znaczący wzrost portfela należy zapewne przypisać dużej transakcji na takie autobusy mającej miejsce w 2016 roku. Istotny również wzrost odnotował SG Equipment, oddając w leasing w porównywalnym okresie trzech pierwszych kwartałów roku o 73% autobusów więcej. W tym jednak przypadku wzrost ten należy zapewne przypisać rynkowi autobusów turystycznych, które głównie są przedmiotem zainteresowania tej firmy leasingowej. Istotny spadek ilości leasingowanych autobusów zanotowała Grupa Idea Getin Leasing (spadek o 34%). W przypadku jednak tej firmy głównym obszarem zainteresowania są autobus mniejsze i używane. Średnia bowiem wartość leasingowanego w roku 2016 autobusu w grupie Idea Getin Leasing wyniosła 230.156 zł przy średniej dla całego rynku w wysokości 584.564 zł.

Podsumowanie

Poniżej prezentujemy najważniejsze dane dla poszczególnych segmentów rynku.


Samochody osobowe
Liderzy rynku Udział w rynku spadek/wzrost średnia cena Specyfika
Grupa Idea Getin 17% -1,59% 68 135,00 zł Leasing głównie tańszych i używanych samochodów
Volkswagen Leasing 12% 72,39% 104 159,00 zł leasing samochodów z grupy VW
EFL 9% 13,22% 89 657,00 zł Najczęściej finansowane przedsiębiorstwa z segmentu SME (małe i średnie przedsiębiorstwa)
średnie dla całego rynku 23,65% 93 421,00 zł

Samochody ciężarowe
Liderzy rynku Udział w rynku spadek/wzrost średnia cena Specyfika
Grupa Idea Getin 28% 9,59% 74 327,00 zł Leasing głównie tańszych i używanych samochodów
EFL 17% 18,66% 100 704,00 zł Najczęściej finansowane przedsiębiorstwa z segmentu SME (małe i średnie przedsiębiorstwa)
mLeasing 8% 36,83% 99 857,00 zł
średnie dla całego rynku 21,01% 104 913,00 zł

Ciągniki siodłowe
Liderzy rynku Udział w rynku spadek/wzrost średnia cena Specyfika
Grupa Idea Getin 20% 7,11% 197 463,00 zł istotny udział w portfelu używanych ciągników siodłowych
EFL 13% 22,06% 203 196,00 zł Stosunkowo niska średnia wartość ciągnika wskazuje na spory udział w portfelu ciągników używanych. W roku 2016 spółka ponadto miała aktywną współpracę z Iveco
PKO Leasing 11% 57,26% 245 983,00 zł Spory wzrost portfela wskazuje na coraz lepsze dopasowanie oferty firmy do oczekiwań rynku transportu ciężkiego
średnie dla całego rynku 24,83% 256 791,00 zł

Naczepy i przyczepy
Liderzy rynku Udział w rynku spadek/wzrost średnia cena Specyfika
Grupa Idea Getin 19% 4,12% 95 765,00 zł istotny udział w portfelu naczep używanych
EFL 12% 30,96% 94 622,00 zł Stosunkowo niska średnia wartość naczepy wskazuje na spory udział w portfelu naczep używanych.
PKO Leasing 12% 82,05% 121 426,00 zł Spory wzrost portfela wskazuje na coraz lepsze dopasowanie oferty firmy do oczekiwań rynku transportu ciężkiego
średnie dla całego rynku 23,86% 119 804,00 zł

Autobusy
Liderzy rynku Udział w rynku spadek/wzrost średnia cena Specyfika
mLeasing 18% 312,31% 816 459,00 zł autobusy miejskie
Grupa Idea Getin 15% -34,37% 230 156,00 zł małe busy i autobusy używane
PKO Leasing 14% 29,88% 598 222,00 zł zrównoważony portfel autobusów miejskich i turystycznych
średnie dla całego rynku 31,01% 584 564,00 zł

 

Mamy nadzieję iż zaprezentowana analiza spotka się z Państwa zainteresowaniem. Będziemy wdzięczni za wszelkie opinie i wskazówki co do jej zawartości i szczegółowości. Prosimy również o sygnały dotyczące innych analiz dotyczących branży leasingowej oczekiwanych przez Państwa. Będziemy starali się je przygotować i opublikować w kolejnych wydaniach LEASING MONITORA.

Mariusz Grajda

Kliknij i skomentuj

Pozostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

MGW_logo_300

MGW Corporate Consulting Group Sp. z o.o.

budynek Oxford Tower
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa, 38 piętro

tel.: +48 22 292 81 11 | fax: +48 22 292 81 10

Dane rejestrowe:

MGW Corporate Consulting Group Sp. z o.o.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 151.018 PLN (wpłacony w całości)

KRS: 0000338181, REGON: 142028801, NIP: 5272612470

Copyright © 2016 | Leasing Monitor | MGW CCG Sp. z o.o. | Website: Studio 2000

To Top

Strona korzysta z plików cookies w celu zapewnienia realizacji usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce... Więcej Informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close