Raporty

RAPORT KATEGORII RYZKA OWUL – Rating OWUL

CZYM JEST RATING OWUL?

Rating OWUL jest autorskim opracowaniem MGW Corporate Consulting Group, opartym o wiedzę i wieloletnie doświadczenie w ocenie skutków dla potencjalnego Korzystającego, wynikających ze  stosowania  różnorodnych zapisów prawnych umów leasingu w praktyce biznesowej wielu firm leasingowych.

Zawarcie przez Korzystającego umowy leasingu z Finansującym wymaga nie tylko negocjacji warunków finansowych, ale również (co niejednokrotnie okazuje się ważniejsze) dobrego wynegocjowania odpowiednich zapisów umowy leasingu oraz załączonych do umowy Ogólnych Warunków Umowy Leasingu (OWUL). W standardowej bowiem wersji proponowanej przez poszczególne firmy leasingowe, zapisy te niosą określony poziom ryzyka dla przyszłego Korzystającego. Ryzyka te związane są z nieprecyzyjnymi, jednostronnymi bądź czasami zbyt rygorystycznymi uprawnieniami Finansującego, skutkującymi możliwością obciążania Korzystających dodatkowymi opłatami bądź podwyższaniem wysokości rat leasingowych.

Rating OWUL zawiera ocenę skali ryzyka dla potencjalnego Korzystającego wynikającego z zawarcia umowy leasingu zawierającej standardowe zapisy Ogólnych Warunków Umów Leasingu oferowanych przez 12 największych firm leasingowych. Raport opracowywany jest cyklicznie – na koniec każdego kwartału i uwzględnia zmiany wprowadzone przez firmy leasingowe do OWUL-i.

JAK ZOSTAŁ ZBUDOWANY?

Rating OWUL powstał jako narzędzie obiektywnej oceny występujących na rynku standardów w oparciu o identyczne dla wszystkich kryteria. Oczywiście zarówno dobór kryteriów jak i ocena ich wagi dla Klientów jest subiektywna, ale oparta o rzetelną wiedzę i doświadczenie w ocenie potencjalnej „szkodliwości” poszczególnych obszarów ryzyka. Nadmienić przy tym należy, że wybór odpowiednich kryteriów, dobór właściwych wag a co zatem idzie klasyfikacja OWUL w określonym ratingu, nie jest wyłącznie analizą prawną ryzyka wynikającego z badanych zapisów OWUL.

Na analizę prawną, nałożono bowiem bogate doświadczenie ekspertów opracowujących raport w obszarze rzeczywistych zagrożeń i konsekwencji wynikających dla Korzystających z faktu zawarcia umów leasingu zawierających analizowane OWUL-e.

Rating obejmuje dwadzieścia kryteriów oceny, skupionych w kilku blokach zagadnień:

 • Blok oceny precyzji oraz jednoznaczności dostosowywania wysokości rat leasingowych do zmieniających się poziomów rynkowych stóp procentowych
 • Blok poświęcony kosztom dodatkowym, ich poziomowi oraz możliwości zmiany w trakcie trwania umowy
 • Blok oceny zasad rozliczania umowy rozwiązanej lub wygasłej przed terminem (szkody, rozwiązanie z powodów leżących po stroni korzystającego itp.)
 • Blok ubezpieczeń (zasady współpracy przy zawieraniu polis, wymogi i koszty, akceptacja polis „obcych”, itp.)
 • Blok oceny narzędzi i ich dolegliwości w zakresie dyscyplinowania klientów (przekazywanie dokumentów i informacji, kary umowne, odsetki, kryteria rozwiązania umowy, opłaty windykacyjne, itp.)
 • Sprawy pozostałe i ekspercka ocena innych zapisów w umowach leasingu, nie dających się ująć w odrębne bloki zagadnień

Poszczególne bloki zagadnień mają różną punktację ważności dla klientów. Staraliśmy się doważyć te miejsca, które mogą owocować znaczącymi kosztami dla klientów i były w praktyce wykorzystywane już przez firmy leasingowe do osiągania dodatkowych korzyści.

W 19 kryteriach można przyznać od 1 do 3 punktów, które są następnie przemnażane przez wagi od 1 do 3. Za kryterium eksperckie można przyznać 7 punktów, które jednak mają wagę jeden. W sumie każda firma leasingowa może otrzymać 100 punktów i to stanowi górny pułap punktowy oznaczający idealny dla klienta OWUL.

Rating prezentowany jest w sześciostopniowej skali odpowiadającej poziomowi ryzyka dla Korzystającego wynikającego z zawarcia umowy zawierającej standardowy OWUL. Najwyższy rating ryzyka OWUL klasyfikowany jest pod literą”A” i rozumiany jest jako OWUL niosący najmniejsze ryzyko dla Korzystającego. Natomiast rating „F” odznaczający  się występowaniem największej ilości czynników ryzyka dla Korzystających.

PRZYKŁADOWY RAPORT

Poniżej prezentujemy przykładowy raport za II kwartał 2017 r.

JAK MOŻNA WYKORZYSTAĆ INFORMACJE Z RATINGU?

Informacje z ratingu pozwolą każdej firmie:

 • Wybrać najlepszego partnera leasingowego przy poszukiwaniu finansowania nowej inwestycji. Sama oferta finansowa nie wystarczy dla wyboru najlepszego partnera. Czasem zapisy w umowach powodują, że pozornie najtańsza oferta staje się najdroższą na rynku
 • Poznać różnice między dostępnymi na rynku ofertami, uświadamiając skalę ryzyka znajdującą się w umowach poszczególnych firm
 • Czuć się maksymalnie bezpiecznie w okresie obsługi umów leasingu
 • Przy zamówieniu raportu indywidualnego:

– posiadać narzędzia do negocjacji kluczowych elementów ryzyka, które dadzą możliwość ustalenia możliwych i kontrolowalnych standardów zapisów prawnych;
– ocenić skalę ryzyka w już istniejącym portfelu i wprowadzić zasady i narzędzia ich minimalizacji
– zoptymalizować koszty związane z obsługą umów leasingu

 • Poszerzać systematycznie kompetencje własnych służb finansowych
 • Optymalizować czas poświęcony na negocjacje z firmami leasingowymi poprzez dobór takich oferentów, których standardowe zapisy OWUL wymagają relatywnie najmniejszego nakładu na wynegocjowanie satysfakcjonujących zmian

 

CENNIK

 

Rodzaj raportu Cena Zakres czasowy danych
Raport Cen Transakcyjnych 990 zł + VAT kwartał
Raport Kategorii Ryzyka OWUL 875 zł + VAT kwartał
Pakiet: Raport Cen Transakcyjnych i Raport Kategorii Ryzyka OWUL 1.690 zł + VAT kwartał

 

Aby dokonać zamówienia wystarczy kliknąć „zamów raport” i wypełnić formularz zamówienia.

Dane niezbędne do dokonania płatności otrzymają Państwo na wskazany adres mailowy po wysłaniu formularza zamówienia.

Raport przesyłany jest w formie elektronicznej.

Przy realizacji zamówienia z góry na rok czasu ceny zostają objęte rabatem 25 % (możliwość zamówienia opcji abonamentowej pod nr tel. 22 292 81 11)

Zobacz też: Raport cen transakcyjnych na rynku leasingowym

 

Kliknij i skomentuj

Pozostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

MGW_logo_300

MGW Corporate Consulting Group Sp. z o.o.

budynek Oxford Tower
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa, 38 piętro

tel.: +48 22 292 81 11 | fax: +48 22 292 81 10

Dane rejestrowe:

MGW Corporate Consulting Group Sp. z o.o.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 151.018 PLN (wpłacony w całości)

KRS: 0000338181, REGON: 142028801, NIP: 5272612470

Copyright © 2016 | Leasing Monitor | MGW CCG Sp. z o.o. | Website: Studio 2000

To Top

Strona korzysta z plików cookies w celu zapewnienia realizacji usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce... Więcej Informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close