Leasingowe abc dla księgowych i nie tylko

Samochody służbowe, aktualne trendy orzecznicze

Tematyka użytkowania samochodów służbowych nie jest niczym nowym, aczkolwiek nowelizacje przepisów i ich interpretacja skutkują koniecznością ciągłego śledzenia aktualnych interpretacji, orzeczeń, itp., otwierających często nowe możliwości optymalizacji podatkowej, ale też niosące elementy potencjalnych zagrożeń.

Na początek dwa powszechnie pewne znane fakty, które jednak dla porządku warto przypomnieć. Pierwszym z nich jest zmiana od kwietnia 2014 r. ustawy o Podatku od Towarów i Usług, umożliwiająca pełne odliczenie podatku VAT w sytuacji zapewnienia wykorzystywania pojazdu wyłącznie do działalności służbowej wraz z obowiązkiem złożenia deklaracji VAT-26 oraz prowadzeniem ścisłego rozliczenie kilometrów przebiegu pojazdu.
Drugi element, to wprowadzenie od stycznia 2015 r. przepisów o ryczałcie od wykorzystywania przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych. Miesięczny zryczałtowany przychód wynosi 250 zł w przypadku samochodów z silnikiem o pojemności do 1600 cm3, z kolei przychód z tytułu korzystania z pojazdów z większym silnikiem wynosi 400 zł.
Jak to funkcjonuje w praktyce? Oczywiście zgodnie z oczekiwaniami, interpretacje organów podatkowych idą w kierunku konserwatywnym, rozpatrując wszelkie wątpliwości na niekorzyść podatników. Jak się jednak okazało, Sądy nie podzielają takiego stanowiska, coraz częściej formułując linię orzeczniczą korzystną dla podatników. Warto więc podsumować obecny stan spornych kwestii związanych z samochodami służbowymi.

1. Wykorzystywanie pojazdów do celów prywatnych na podstawie umowy cywilno-prawnej. Urzędy stoją na stanowisku, że firmy, które udostępniają swoim pracownikom możliwość wykorzystywania samochodów służbowych do celów prywatnych, na podstawie umów odpłatnego korzystania, nie mają prawa do odliczania całości podatku VAT, gdyż ich zdaniem są to pojazdy wykorzystywane również do celów prywatnych. Zdaniem US w takich sytuacjach nie ma możliwości stworzenia przejrzystych zasad, z których wynikałby brak możliwości użycia pojazdów do celów prywatnych, a jest to warunek sine qua non umożliwiający skorzystanie z pełnego odliczenia VAT, oczywiście pod warunkiem zgłoszenia pojazdów do US na druku VAT-26.
Szczęśliwie dla podatników, sądy zaczynają podważać to stanowisko, argumentując że wprowadzenie jednoznacznych zasad korzystania z samochodów służbowych, z jednoczesnym odpłatnym korzystaniem do celów prywatnych, daje prawo do pełnego odliczania podatku VAT.
Wniosek z tego jest taki, że należy bardzo dokładnie przeanalizować posiadaną politykę flotową, ewentualnie korzystając z usług zewnętrznych wyspecjalizowanych podmiotów, tak aby zawarte w niej postanowienia odnośnie wykorzystywania pojazdów do celów służbowych, nie budziły wątpliwości organów podatkowych w kwestii jednoznaczności ich przeznaczenia wyłącznie do celów służbowych. Dodanie do nich odpłatnej (a więc komercyjnej) formy wykorzystania do innych celów powinno być bezpieczne, choć oczywiście nie można wykluczyć sporu w tej kwestii.

2. Koszt paliwa. Ujęcie w ryczałtowo rozpoznawanych przychodach po stronie prywatnych użytkowników samochodów służbowych kosztów paliwa, jest również uznawane we wszelkich interpretacjach za nieprawidłowe, gdyż w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów znalazło się stwierdzenie, że ryczałt nie obejmuje dodatkowych kosztów (finansowanych przez pracodawcę), związanych z prywatnym używaniem samochodu służbowego, w tym kosztów paliwa.
W tym przypadku również pojawiło się pozytywne orzeczenie WSA, w którym uznano że koszt zużytego do celów prywatnych paliwa, sfinansowany przez pracodawcę, nie powinien być traktowany jako dodatkowy przychód pracownika na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z orzeczenia wynika, że zryczałtowany przychód pracownika, używającego auto służbowe prywatnie, obejmuje wszystkie korzyści (np. naprawy, wymianę płynów, paliwo) jakie on osiąga.
Nie oznacza to jeszcze przełomu, gdyż wyrok nie jest prawomocny, ale trend orzeczniczy wydaje się być bardzo interesujący.

3. Ubezpieczenia społeczne. Kwoty rozpoznanych przychodów z tytułu prywatnego użytkowania samochodów służbowych, zdaniem urzędników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych powinien podlegać składkom na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Jest to więc dodatkowy koszt dla pracodawcy i pracownika, pogarszający warunki korzystania z samochodów służbowych do celów prywatnych.
Również w tej kwestii zaczęły się pojawiać pozytywne orzeczenia Sądów Administracyjnych, uznające że rozpoznawany przychód nie powinien podlegać składkom ZUS-owskim.
W tym przypadku remedium leży również we właściwych sformułowaniach polityki flotowej. Ponownie zalecamy więc pochylenie się nad ich zapisami, aby wcześnie zapobiec problemom wynikającym z ich stosowania.

Przegląd polityki flotowej powinien stać się normą nie tylko jako jednorazowe działanie, ale również jako stały element analiz, gdyż otoczenie prawno-podatkowe nieustannie ewoluuje, stwarzając z jednej strony nowe zagrożenia, ale z drugiej otwierając furtki do optymalizacji podatkowej i kosztowej, korzystnej zarówno dla pracownika, jak i dla przedsiębiorcy.

Na zakończenie tego wątku warto wspomnieć o być może mało jednoznacznym obowiązku weryfikacji deklaracji VAT-26. Za uzasadnione można uznać oczekiwanie fiskusa, że po wykupieniu pojazdu należy złożyć nową deklarację VAT-26, zwłaszcza jeśli zmienił się numer rejestracyjny pojazdu. Wprawdzie nadal jest to ten sam pojazd i nie zmieniło się jego przeznaczenie, ale formalnie należy o tym fakcie powiadomić stosowny Urząd.

Dość nietypowe jest jednak oczekiwanie fiskusa, że aktualizacja deklaracji VAT-26 powinna być składana również w przypadkach:

a) zwrotu pojazdu do firmy leasingowej (windykacja, skrócenie umowy leasingu, itp.)
b) sprzedaży pojazdu osobie trzeciej (każda sprzedaż, nie tylko po leasingu)

Taki pojazd w aktualizacji deklaracji powinien zostać wykazany jako przeznaczony do użytku mieszanego z możliwością wykorzystywania do celów prywatnych.

Mało to przekonujące dla przeciętnego „zjadacza chleba” i sugerujące zbędny przerost biurokracji, gdyż przecież nowy posiadacz w przypadku wykorzystywania pojazdu wyłącznie do celów służbowych, powinien złożyć samodzielną deklarację VAT-26. No ale cóż, czy wszystko musi być proste i logiczne?

 

Kliknij i skomentuj

Pozostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

MGW_logo_300

MGW Corporate Consulting Group Sp. z o.o.

budynek Oxford Tower
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa, 38 piętro

tel.: +48 22 292 81 11 | fax: +48 22 292 81 10

Dane rejestrowe:

MGW Corporate Consulting Group Sp. z o.o.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 151.018 PLN (wpłacony w całości)

KRS: 0000338181, REGON: 142028801, NIP: 5272612470

Copyright © 2016 | Leasing Monitor | MGW CCG Sp. z o.o. | Website: Studio 2000

To Top

Strona korzysta z plików cookies w celu zapewnienia realizacji usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce... Więcej Informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close