Leasingowe abc dla księgowych i nie tylko

VAT od ubezpieczeń, koniec wątpliwości?

Zapewne większość z Państwa doświadczyła na własnej skórze, że podatki w Polsce to temat bardziej dla wróżki niż dla analityka. Wszelkie proste rozwiązania i logiczne wnioski z czytelnych zapisów ustawy, nie dają żadnych gwarancji identycznych interpretacji urzędników skarbowych. Ale skoro ich zadaniem jest dbałość o poziom przychodów Skarbu Państwa, to czy można się dziwić, że wszystkie wątpliwości są rozstrzygane na niekorzyść podatników?

Obłożenie podatkiem wszystkiego jest myślą, z którą zdają się utożsamiać kolejni ministrowie finansów i ich urzędnicy. Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) jest sama w sobie napisana trudnym językiem i od początku budzi szereg wątpliwości, wyjaśnianych niekończącymi się interpretacjami, generalnie wpisującymi się w politykę maksymalnej fiskalizacji.

Trudno więc nawet być zdziwionym sytuacją, w której urzędnicy „poczuli krew” i gremialnie obłożyli podatkiem VAT ubezpieczenia, które jako samoistna usługa są zwolnione z tej daniny, ale jako element usługi leasingu, już niekoniecznie. Na pozór wydaje się to bez sensu. Po co nakazywać zapłatę podatku finansującym, jeśli należy go zwrócić korzystającym? No tak, ale nie zawsze podatek kwalifikuje się do odliczenia. Przykładowo ubezpieczenie luksusowych pojazdów osobowych, nieprawdaż? A wówczas saldo wpływów i wypływów z kasy państwa już nie wychodzi na zero.

Kierowani więc jedynie słuszną maksymą zwiększania dochodów budżetowych, urzędnicy wpadli na pomysł połączenia kilku usług związanych, z podstawową usługą, jaką jest leasing i udowodnienie, że w związku z tym powinny być objęte stawką podatku VAT właściwą dla tej usługi (23%).

Co najgorsze, polskie sądownictwo nie było w stanie wypracować jednolitej linii orzeczniczej, wydając sprzeczne wyroki. Pozycję fiskusa dodatkowo wzmocnił swoją powagą NSA. Potwierdził on uchwałą z dnia 08.11.2010 r. podjętą w składzie 7 sędziów (a więc obowiązującą dla wszystkich sądów administracyjnych), że usługa ubezpieczenia nie jest odrębną czynnością prawną, a stanowi część świadczonej usługi leasingu.

Wszyscy znający specyfikę leasingu przyjęli to stanowisko z dużym zaskoczeniem, widząc w nim brak zrozumienia dla zasad funkcjonowania tej usługi. Na szczęście, po wielu opiniach prawno-podatkowych, opracowanych przez renomowane kancelarie, NSA zdecydował się wystąpić z zapytaniem prejudycyjnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zapytanie dotyczyło interpretacji zgodności podjętej uchwały z prawem unijnym i określenia czy usługi ubezpieczenia wg prawa UE stanowią część usługi leasingu, czy też są samoistnymi czynnościami prawnymi.

W styczniu 2013 r. sędziowie TSUE uznali, że co do zasady usługi te stanowią odrębne czynności prawne i niezależne dla celów podatku VAT. Zaznaczyli przy tym, że jeśli leasingodawca przerzuca dokładny koszt ubezpieczenia na leasingobiorcę, to taka usługa jest zwolniona z podatku VAT.

Takie stanowisko stanowiło przełom, ale nie rozwiewało wszelkich wątpliwości, wręcz pojawiały się następne. Podstawową (na którą MGW zwracało uwagę odpowiadając na Wasze pytania w tej kwestii) była wątpliwość, czy w sytuacji dokonanych korekt faktur i dodaniu do nich podatku VAT, korzystający ma prawo do ich odliczenia, skoro zastosowana powinna być stawka zw. (art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o podatku VAT).

Aby ujednolicić orzecznictwo, w dniu 23.06.2013 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną, w której potwierdził że:

 1. Umowa ubezpieczenia co do zasady jest usługą odrębną do usługi leasingu na gruncie ustawy o podatku VAT, z tym że rozstrzygnięcie, czy usługi są ze sobą powiązane, wymaga każdorazowo analizy stanu rzeczy konkretnej sprawy. Wskazał przy tym, że jeśli leasingobiorcę obciążono dokładnym kosztem tego ubezpieczenia, to są to odrębne usługi.
 2. Prawidłowe są wszystkie przyjęte przez leasingodawców metody korekty faktur:
  1. dodanie podatku VAT i oczekiwanie zwrotu od leasingobiorcy,
  2. ujęcie podatku VAT jako elementu zapłaconej poprzednio faktury (metoda „w stu”)
  3. brak korekty faktur i zapłata podatku VAT przez leasingodawcę wyłącznie w ramach korekty własnej deklaracji podatkowej.
 3. Możliwe jest ponowne skorygowanie podatku VAT.
 4. Leasingodawcy mogą lecz nie muszą dokonywać ponownych korekt faktur
 5. Jeśli leasingobiorca uzyska ponowną korektę faktury, zobowiązany będzie do ujęcia kwoty podatku do zapłaty w najbliższej deklaracji.
 6. Jeśli leasingobiorca nie otrzyma korekty faktury, nie stosuje się do niego art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o podatku VAT.

Czy więc wszystko jest już jasne i jednoznaczne? No niestety nie do końca. Nadal należy pamiętać o zastrzeżeniu TSUE oraz Ministra Finansów odnośnie konieczności indywidualnej oceny każdego przypadku. A to oznacza analizę zapisów umów leasingu (i OWUL) odnośnie uznania obu czynności za usługi odrębne lub połączone.

Może się więc okazać, że w jednym przypadku Urząd Skarbowy uzna usługi za odrębne, a w drugim nie. I znów jak mantra wracają nasze apele o czytanie ze zrozumieniem treści zawieranych umów. Wprawdzie większość firm dla własnego bezpieczeństwa zmieniło treść zapisów tak, aby usługi były odrębne, ale trudno ocenić czy tak jest w każdym przypadku.

Dla pewności więc, pozwólcie specjalistom spojrzeć na zawierane przez Was umowy. Macie to również w naszej ofercie, a szeroko rozumiane bezpieczeństwo jest bezcenne.

Pozostaje jeszcze pytanie czy można zmusić finansujących do dokonania korekt, jeśli tego nie zrobili? To bardzo trudne do oceny. Wprost z treści interpretacji MF widać, że Finansujący „mogą lecz nie muszą” dokonać stosownych korekt. Wielu z nich może np. obawiać się kontroli albo będzie miała wstręt do biurokratycznej i nic nie wnoszącej w ich punktu widzenia pracy. A dla Was jest to przydatne jedynie w sytuacji niepełnego prawa do odliczenia, więc należy do tego podejść spokojnie i po przemyśleniu wszystkich aspektów sprawy, łącznie z okresem przedawnienia roszczeń.

Jarosław Melon

2 komentarze

2 Comments

 1. Gość

  03/02/2016 at 13:12

  Rzadko spotyka się tak nieprofesjonalne artykuły w (w założeniu) profesjonalnych serwisach. Krytykowanie wiedzy ekonomicznej sądów jest przejawem opinii „specjalisty” samouka, zamkniętego na jedną dziedzinę i rozpatrującego tylko jej aspekty, który widzi wszystko tak jakby mu pasowało w prowadzonych rozliczeniach. Sądy kierują się jeszcze wiedzą prawniczą, której ewidentnie Pan nie posiada. Ustawy są pisane niejasno i niezbędna jest interpretacja. Wątpliwości zarówno organów jak i sądów w tej kwestii były zasadne, jak widać w interpretacji TSUE.
  Właśnie to różni specjalistów od takich osób jak Pan, zajmują się odpowiednią interpretacją i konstrukcją zawieranych umów, w oparciu o obowiązujące przepisy oraz linię orzeczniczą. Podkreślę, iż pracuję również w sektorze prywatnym, ale jak czytam takie artykuły to aż mi się ciśnienie podnosi. Pozdrawiam.

  • Jarosław Melon

   Jarosław Melon

   10/02/2016 at 11:11

   Szanowny Panie,

   Dziękujemy za zgłoszoną opinię. Zamiarem naszego artykułu było podkreślenie złożoności opisanej problematyki oraz konieczność dalszego indywidualnego analizowania poszczególnych zapisów proponowanych w OWUL-ach firm leasingowych. Fakt, że Pana uwagę przykuł drobny i merytorycznie nieistotny fragment, świadczy o tym, że artykuł był niewłaściwie skonstruowany, ze źle położonymi akcentami.
   Żeby było jasne, nie obarczamy sędziów odpowiedzialnością za trudne poruszanie się w gąszczu złego ustawodawstwa. Sędziowie pomimo szerokiej wiedzy prawniczej i olbrzymiego doświadczenia w orzecznictwie, nie są niestety w stanie w szczególnych sytuacjach, wypracować jednolitej linii orzeczniczej. Czasem wręcz poszczególne wyroki są ze sobą sprzeczne, co znacząco utrudnia podejmowanie decyzji gospodarczych. To właśnie mieliśmy na myśli pisząc o braku wiedzy ekonomicznej.
   Istotą artykułu jest to, że pomimo orzeczenia TSUE, pomimo interpretacji Ministra Finansów, nadal nie można uznać, że temat jest jednoznacznie wyjaśniony, gdyż zawsze będzie to zależało od indywidualnej oceny konkretnych umów leasingu, OWUL itp. Tak więc ponawiamy również w tym komentarzu apel o:
   1. każdorazową analizę treści zawieranych umów, które mogą być sformułowane w sposób tworzący potencjalne ryzyko oceny usługi ubezpieczenia jako elementu stanowiącego część świadczonej usługi leasingu;
   2. czuwanie nad poprawnością wystawianych dokumentów księgowych, w tym korekt do wcześniej skorygowanych faktur za ubezpieczenie;
   3. zawieranie umów leasingu z firmami, z którymi daje się uzgodnić satysfakcjoujące rozwiązania, nawet jeśli ich oferta może być potencjalnie nieco droższa.
   Jako osoba pracująca w prywatnej firmie, może Pan być w każdej chwili „beneficjentem” tego typu ryzyka, więc właśnie w takim celu postanowiliśmy dzielić się naszym doświadczeniem. Każdy podmiot świadom występującego ryzyka, może mu przeciwdziałać. Ryzyko, które nie jest zdefiniowane, pozostaje poza kontrolą. A co do redakcyjnej strony naszych artykułów, to będziemy starać się je doskonalić, aby nie budzić niepotrzebnych emocji.

Pozostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

MGW_logo_300

MGW Corporate Consulting Group Sp. z o.o.

budynek Oxford Tower
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa, 38 piętro

tel.: +48 22 292 81 11 | fax: +48 22 292 81 10

Dane rejestrowe:

MGW Corporate Consulting Group Sp. z o.o.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 151.018 PLN (wpłacony w całości)

KRS: 0000338181, REGON: 142028801, NIP: 5272612470

Copyright © 2016 | Leasing Monitor | MGW CCG Sp. z o.o. | Website: Studio 2000

To Top

Strona korzysta z plików cookies w celu zapewnienia realizacji usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce... Więcej Informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close